Adventure Race 2022 – Road book and Race Scheme

Wersja Polska | English version


ROAD BOOK

SHORT COURSE

Start and finish: Wisła, Hoffa Square (Plac Hoffa)

Start date and time: 10th of June 2022, 7 p.m.

Time limit: 24 hours (until Saturday 7 p.m.)

 

Stage I.

Running. 8 km; 10 CP’s, scorelauf.

Estimated time: 1,0-1,5 h.

Stage II.

MTB. 16 km; 550 m D+; 3 CP’s.

Estimated time: 1,5-2 h.

Shops and restaurants located near the end of that stage.

Stage III.

Trekking + Orienteering run. 33 km; 1750 m D+; 12 CP’s; scorelauf.

Estimated time: 5-8 h.

Shop 24h (on the petrol station) located near the end of that stage.

Stage IV.

MTB. 24 km; 1000 m D+; 6 CP’s.

Estimated time: 2,0-2,5 h.

Shops and mountain shelter located close to the race route – opened during the day.

Stage V.

MTBO. 13 km; 660 m D+; 13 CP’s; scorelauf.

Estimated time: 1,5-2,0 h.

Mountain shelter on the way, restaurant located near the end of that stage – opened during the day.

Stage VI.

MTB. 50 km; 1440 m D+; 6 CP’s.

Estimated time 4,5-6,0 h

Special tasks during this stage:

-uphill&downhill- the downhill route is easy and adapted  to a safe descent also for those who have not tried it so far,

-climbing,

-cave exploration,

-running on a skijump.

Shops and restaurants located close to the race route.

 

Total: 144 km; 5400 m D+; 50 CP’s

LONG COURSE

Start and finish: Wisła, Hoffa Square (Plac Hoffa)

Start date and time: 8th of June 2022, 9 a.m.

Time limit: 80 hours (until Saturday 5 p.m.)

 

Stage I.

Trekking. 15 km; 340 m D+; 10 CP’s; scorelauf.

Estimated time: 3-4 h.

Special tasks during this stage:

ST1 – archery; each team has 20 shots,  each mistake = 5 min penalty

ST2 – toprope rock climbing III-IV UIAA; penalty for not completing task= 1h/person

During this stage, competitors do not have to carry all mandatory equipment but they have to carry obligatory equipment for climbing tasks and helmet. After finishing this stage, climbing equipment will be transported to TA2 by organizers.

Stage II.

MTB. 16 km; 550 m D+; 3 CP’s.

Estimated time: 1,5-2 h.

Shops and restaurants located close to the end of that stage.

Stage III.

Orienteering run. 12 km; 600 m D+; 10 CP’s; scorelauf.

Estimated time: 2-3 h.

Shops and restaurants located close to the end of that stage.

Stage IV.

MTB. 40 km; 1630 m D+; 8 CP’s.

Estimated time: 3,5-5 h.

Shops and mountain shelter located close to the race route.

Stage V.

MTBO. 13 km; 660 m D+; 13 CP’s; scorelauf.

Estimated time: 1,5-2,0 h.

Mountain shelter located on the way, restaurant located near the end of that stage.

Stage VI.

MTB. 41 km; 1700 m D+; 10 CP’s.

Estimated time: 3,5-5 h.

Special tasks during this stage:

-part of the stage on LIDAR map,

-part of the stage in the form of ITINERER,

-uphill&downhill – the downhill route is easy and adapted to a safe descent also for those who have not tried it so far.

TA1.

TA1 located in a school. Special room to change clothes, eat and rest at Competitors’ disposal. Also toilets, hot water, coffee, tea, cold drinks are available. Shops are close to the school – opened during the day.

Stage VII.

Trekking. 66 km; 3700 m D+; 24 CP’s; scorelauf.

Estimated time 10-15 h.

Part of this stage Competitors will be doing before Stage VIII (kayak) and the rest after it. Competitors must decide on their own how to complete CPs (before or after kayak stage).

Shops and restaurants located only at the beginning and at the end of kayak stage.

Stage VIII.

Kayak. 15 km; 7 CP’s, scorelauf.

The kayak stage can only be started from 8 a.m. to 2 p.m. on Thursday.

Estimated time 3-4 h.

Shops and restaurants at the beginning and at the end of that stage.

TA2.

TA2 located in a school. Special room to change clothes, eat and rest at Competitors’ disposal. Also toilets, hot water, coffee, tea, cold drinks are available. Shops are close to the school – opened during the day.

Stage IX.

MTB. 86 km; 2700 m D+; 8 CP’s.

Estimated time 10-13 h.

Special tasks during this stage:

ST3 – toprope rock climbing IV UIAA; penalty for not completing task = 1h / person

ST4 – rope bridge; penalty for not completing task = 1h / person

ST5 – rappeling with bike; penalty for not completing task = 1h / person

ST6 – toprope rock climbing VI UIAA; task is not obligatory; bonus for completing task 1h /

person

ST7 – river crossing; penalty for not completing task = 1h / person

Mountain shelter on the route. Shops a few km from the route.

Climbing equipment is obligatory during this stage.

TA3.

TA3 located in a local cultural centre. Special room to change clothes, eat and rest at Competitors’ disposal. Also toilets, hot water, coffee, tea, cold drinks are available. Shops are close to the school – opened during the day.

Stage X.

Trekking. 46 km; 2200 m D+; 7 CP’s.

Estimated time 8-12 h.

Some mountain shelters close to the route.

TA4.

TA4 located in a school. Special room to change clothes, eat and rest at Competitors’ disposal. Also toilets, hot water, coffee, tea, cold drinks are available. Shops are close to the school – opened during the day.

Stage XI.

MTB. 69 km; 2200 m D+; 9 CP’s.

Estimated time 7-11 h.

Special tasks during this stage:

-cave exploration- climbing equipment is not required,

-running on a skijump

Shops and mountain shelter are close to the route.

 

Total: 419 km; 16280 m D+; 109 CP’s

 


ROAD BOOK

 

TRASA KRÓTKA

 

Miejsce startu i mety: Wisła, Plac Hoffa

Data i godzina startu: 10 czerwca 2022 r. godz. 19:00.

Limit czasowy: 24 h (do soboty godz. 19:00)

 

 

Etap I.

Pieszy. 8 km; 10PK, scorelauf.

Czas pokonania etapu: 1,0-1,5 h.

 

Etap II.

MTB. 16 km; 550 m D+; 3 PK.

Czas pokonania etapu: 1,5-2 h.

Sklepy i restauracje  w pobliżu końca etapu.

 

Etap III.

Trekking + BnO. 33 km; 1750 m D+; 12 PK; scorelauf.

Czas pokonania etapu: 5-8 h.

W pobliżu końca etapu jest sklep na stacji paliw czynny non-stop.

 

Etap IV.

MTB. 24 km; 1000 m D+; 6 PK.

Czas pokonania etapu: 2,0-2,5 h.

W pobliżu trasy są sklepy i schronisko górskie – czynne w ciągu dnia.

 

Etap V.

MTBO. 13 km; 660 m D+; 13 PK; scorelauf.

Czas pokonania etapu: 1,5-2,0 h.

Na trasie jest schronisko górskie, zaś w pobliżu końca etapu znajduje się restauracja – czynne w ciągu dnia.

 

Etap VI.

MTB. 50 km; 1440 m D+; 6 PK.

Czas pokonania etapu 4,5-6,0 h

Na tym etapie:

Odcinek obowiązkowy: uphill & downhill. Trasa downhillu jest łatwa – pozwala na bezpieczny zjazd także osobom, które dotychczas nie uprawiały downhillu.

wspinaczka

eksploracja jaskini

bieg na skocznię

 

Łącznie: 144 km; 5400 m D+; 50 CP’s

 

TRASA DŁUGA

 

Miejsce startu i mety: Wisła, Plac Hoffa

Data i godzina startu: 8 czerwca 2022 r. godz. 9:00.

Limit czasowy: 80 h (do soboty godz. 17:00)

 

 

Etap I.

Pieszy. 15 km; 340 m D+; 10 PK; scorelauf.

Czas pokonania etapu: 3-4 h.

Na tym etapie:

ST1 – strzelanie z łuku; każdy zespół ma 20 prób; każde pudło = 5 min kary.

ST2 – wspinaczka skalna III-IV UIAA; kara za niewykonanie zadania 1h / osoba.

Na tym etapie zawodnicy nie muszą posiadać całego wyposażenia obowiązkowego ale muszą posiadać wyposażenie na zadania wspinaczkowe oraz kask. Po zakończeniu tego etapu wyposażenie wspinaczkowe zostanie przewiezione do TA2 przez organizatorów.

 

Etap II.

MTB. 16 km; 550 m D+; 3 PK.

Czas pokonania etapu: 1,5-2 h.

Sklepy i restauracje  w pobliżu końca etapu.

 

Etap III.

BnO. 12 km; 600 m D+; 10 PK; scorelauf.

Czas pokonania etapu: 2-3 h.

Sklepy i restauracje w pobliżu końca etapu.

 

Etap IV.

MTB. 40 km; 1630 m D+; 8 PK.

Czas pokonania etapu: 3,5-5 h.

W pobliżu trasy są sklepy i schronisko górskie.

 

Etap V.

MTBO. 13 km; 660 m D+; 13 PK; scorelauf.

Czas pokonania etapu: 1,5-2,0 h.

Na trasie jest schronisko górskie, zaś w pobliżu końca etapu znajduje się restauracja.

 

Etap VI.

MTB. 41 km; 1700 m D+; 10 PK.

Czas pokonania etapu: 3,5-5 h.

Na tym etapie:

Fragment trasy na mapie LIDAR.

Odcinek w trasy postaci ITINERER.

Odcinek obowiązkowy: uphill & downhill. Trasa downhillu jest łatwa – pozwala na bezpieczny zjazd także osobom, które dotychczas nie uprawiały downhillu.

 

TA1.

Szkoła. Zawodnicy mają do dyspozycji pomieszczenie zamknięte do przebrania się, posiłku oraz odpoczynku, toalety, wrzątek, kawę, herbatę, napoje zimne. Sklepy w pobliżu – czynne w ciągu dnia.

 

Etap VII.

Trekking. 66 km; 3700 m D+; 24 PK; scorelauf.

Czas pokonania etapu 10-15 h.

Część tego etapu zawodnicy wykonują przed etapem VIII (kajakowym), zaś resztę po nim. Zawodnicy sami decydują, które PK zaliczają przed etapem kajakowym, a które po.

Sklepy i restauracje są jedynie w okolicy początku / końca etapu kajakowego.

 

Etap VIII.

Kayak. 15 km; 7 PK, scorelauf.

Etap kajakowy można rozpocząć tylko w godzinach 8-14 w czwartek.

Czas pokonania etapu 3-4 h.

W pobliżu początku / końca tego etapu znajdują się sklepy i restauracje.

 

TA2.

Szkoła. Zawodnicy mają do dyspozycji pomieszczenie zamknięte do przebrania się, posiłku oraz odpoczynku, toalety, wrzątek, kawę, herbatę, napoje zimne. Sklepy w pobliżu – czynne w ciągu dnia.

 

Etap IX.

MTB. 86 km; 2700 m D+; 8 PK.

Czas pokonania etapu 10-13 h.

Na tym etapie:

ST3 – wspinaczka skalna IV UIAA; kara za niewykonanie zadania 1h / osoba.

ST4 – most linowy; kara za niewykonanie zadania 1h / osoba.

ST5 – zjazd na linie z rowerem; kara za niewykonanie zadania 1h / osoba.

ST6 – wspinaczka skalna VI UIAA; zadanie nieobowiązkowe; za wykonanie zadania bonus 1h / osoba.

ST7 – przeprawa przez rzekę; kara za niewykonanie zadania 1h / osoba.

Na trasie etapu znajduje się schronisko górskie. Sklep w odległości kilku km od trasy.

Na tym etapie jest wymagane wyposażenie wspinaczkowe.

 

TA3.

Lokalne centrum kultury. Zawodnicy mają do dyspozycji pomieszczenie zamknięte do przebrania się, posiłku oraz odpoczynku, toalety, wrzątek, kawę, herbatę, napoje zimne. W pobliżu znajdują się sklepy – czynne w ciągu dnia.

 

Etap X.

Trekking. 46 km; 2200 m D+; 7 PK.

Czas pokonania etapu 8-12 h.

Na trasie lub w pobliżu znajduje się kilka schronisk górskich.

 

TA4.

Szkoła. Zawodnicy mają do dyspozycji pomieszczenie zamknięte do przebrania się, posiłku oraz odpoczynku, toalety, wrzątek, kawę, herbatę, napoje zimne. Sklep w pobliżu – czynny w ciągu dnia.

 

Etap XI.

MTB. 69 km; 2200 m D+; 9 PK..

Czas pokonania etapu 7-11 h.

Na tym etapie:

Eksploracja jaskini. Wyposażenie wspinaczkowe nie jest wymagane.

Bieg na skocznię.

Na trasie znajdują się sklepy i schronisko górskie.

 

Łącznie: 419 km; 16280 m D+; 109 PK