Adventure Race 2023 – Long course – Event schedule

ENG

  • Sunday (18.06.2023) – competitors’ arrival, checking the mandatory equipment, checking the climbing skills, race meeting, dinner
  • Monday (19.06.2023) – 6 a.m. – maps giving; 6-9 a.m. – Lock Down & breakfast; 9 a.m. – team presentation; 10 a.m. – start
  • Friday (23.06.2023) in the evening – estimated time for the first teams at the finish line
  • Saturday (24.06.2023) – 4 p.m. – the end of the time limit; in the evening: announcement of results, closing ceremony, dinner
  • Sunday (25.06.2023) – the end of the race, leaving the base

PL

  • Niedziela (18.06.2023) – przyjęcie zawodników, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego, sprawdzenie umiejętności wspinaczkowych, odprawa, kolacja
  • Poniedziałek (19.06.2023) – godz. 6.00 – rozdanie map; godz. 6.00-9.00 – Lock Down, śniadanie; 9.00 – prezentacja zespołów; godz. 10.00 – start
  • Piątek (23.06.2023) wieczór – przybycie na metę pierwszych zespołów
  • Sobota (24.06.2023) – godz. 16.00 – koniec limitu czasu; wieczór – ogłoszenie wyników, dekoracje, kolacja
  • Niedziela (25.06.2023) – zamknięcie zawodów, opuszczenie bazy

 

Powrót do opisu Adventure Race 2023