„RAJD BESKIDY ” LONG COURSE – REGULAMIN ZAWODÓW

1. Postanowienia ogólne.

1.1. „Rajd Beskidy” jest imprezą sportową na której obowiązują zasady współzawodnictwa
zgodne ze standardami ARWS (wersja 1.6.2 z dnia 18.02.2022):
https://405520.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2022/04/ARWS-Rules-of-Competition-1.6.2.pdf.

1.2. Organizatorem jest Stowarzyszenie Rajd Beskidy, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 183, NIP 9372751428. Kontakt tel.: 602257486, email: jerzylekki2@gmail.com. Strona internetowa
www.rajdbeskidy.pl.

1.3. Start zawodów jest zlokalizowany w Bielsku-Białej. Baza zawodów oraz meta są zlokalizowane w ośrodku „Willa Bieńkula”
(www.willabienkula.nocowanie.pl) ul. Narciarska 11, 43-370 Szczyrk. Teren zawodów obejmuje Beskidy oraz Małą Fatrę na obszarze Polski,
Słowacji i Czech.

1.4. Zawody odbędą się w dniach 18-25 czerwca 2023 r. Zawody odbędą się bez względu na
pogodę.

1.5. Celem zawodów jest poznanie walorów krajoznawczych Beskidów i Małej Fatry, sprawdzenie
własnych umiejętności nawigacyjnych w terenie górskim oraz sprawdzenie własnej kondycji
fizycznej i psychicznej.

2. Warunki uczestnictwa.

2.1. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.

2.2. W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

2.3. Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy są świadomi tego, że zawody odbywają się
w trudnym terenie górskim, gdzie prawdopodobieństwo doznania urazów, kontuzji, wypadków itd.
jest wysokie. W razie potrzebowania pomocy uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego
wezwania służb ratunkowych. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w żadnym
przypadku nie będą mieć roszczeń ani dochodzić odszkodowań od Organizatora.

3. Zgłoszenia.

3.1. Zgłoszenie odbywa się poprzez samodzielne wpisanie się na listę startową dostępną na
stronie www.rajdbeskidy.pl.

Wpisowe wynosi:
Wpłacone do 31.01.2023 r.
1500 EUR / 7200 PLN / 37 000
CZK / zespół

Wpłacone 01.02-31.03.2023
1700 EUR / 8200 PLN / 43 000
CZK / zespół

Wpłacone od 01.04.2023 r.
1900 EUR / 9100 PLN / 48
000 CZK / zespół

Rachunek bankowy: 17 1600 1462 1737 7217 9000 0001, BIC/SWIFT: PPABPLPKXXX, właściciel konta: Stowarzyszenie Rajd Beskidy.
W tytule wpłaty należy wpisać nazwę zespołu.
W ramach wpisowego Organizator zapewnia dwa komplety map, transport rowerów i rzeczy zawodników
pomiędzy strefami zmian a metą, kajaki wraz z wiosłami i kapokami, packrafty wraz z wiosłami i
kapokami, tracking, profesjonalną obsługę zadań specjalnych, zabezpieczenie medyczne, oficjalną
koszulkę i kamizelkę rajdową, karty startowe, numery startowe, ubezpieczenie NNW, pamiątkowy medal,
puchary dla najlepszych oraz kolację podczas ceremonii zakończenia.

3.2. Zespół może zrezygnować z udziału w zawodach. Jeżeli Organizator otrzyma informację o
rezygnacji przed 30.04.2023 r. zespół otrzyma zwrot wpisowego w całości. Jeżeli Organizator otrzyma
informację o rezygnacji w okresie 01.05.2023 – 22.05.2023 r. zespół otrzyma zwrot wpisowego w wysokości 50%.
Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji po 22.05.2023 r. zespół nie może się
domagać zwrotu wpisowego. W przypadku odwołania zawodów z powodu sytuacji epidemicznej zespół
otrzyma zwrot wpisowego w całości.

3.3. Na życzenie Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT.

4. Trasy, mapy, limity, kary.

4.1. Trasa ma łączną długość ok. 610 km i ok. 16 000 m przewyższenia, w tym jazda rowerem
ok. 450 km i ok. 10 000 m przewyższenia, bieg bądź marsz ok. 130 km i ok. 6 000 m
przewyższenia, pływanie kajakiem ok. 15 km, rafting ok. 15 km a ponadto zadania specjalne o
charakterze wspinaczkowym oraz inne; start w zespołach czteroosobowych mieszanych
Podane powyżej dystanse mają charakter orientacyjny. Faktyczny dystans, jaki pokona zespół
może się znacznie różnić od podanego wyżej w zależności od wybranego wariantu oraz
umiejętności nawigacyjnych.

4.2. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych będzie wynikała z map. Wszystkie punkty mają
jednakową wagę. Punkty kontrolne są oznaczone lampionami przestrzennymi z perforatorami lub
lampionami płaskimi z kodem literowym. W niektórych przypadkach potwierdzenie obecności
odbywa się poprzez zrobienie zdjęcia i okazanie go na mecie.

4.3. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji mapy turystyczne oraz inne mapy specjalne. Skale od
1:5 000 do 1:40 000. Mapy są wykonane z papieru wodoodpornego. Zabronione jest korzystanie
z innych map niż dostarczone przez Organizatora. W szczególności zabronione jest korzystanie z
jakichkolwiek urządzeń GPS do celów nawigacji.

4.4. Limit czasu wynosi 126 godzin.
Wszelkie przerwy są wliczane do czasu przebycia trasy.

4.5. Niewykonanie zadania specjalnego skutkuje naliczeniem kary czasowej w wysokości 1
godziny / osoba. Zadania specjalne nie są punktami kontrolnymi.

4.6. Za naruszenia niniejszego Regulaminu Organizator może naliczyć kary czasowe adekwatne
do popełnionego naruszenia. Za naruszenia dużej wagi, złamanie zasad „fair play” oraz ze
względów medycznych Organizator może zdyskwalifikować zespół.

4.7. Zespół na trasie nie może się rozdzielać oraz ma obowiązek zgłaszania się w komplecie na
poszczególnych punktach kontrolnych.

5. Wyniki.

5.1. Zasady klasyfikacji są zgodne z zasadami obowiązującymi w ARWS.
O wynikach decyduje w pierwszej kolejności liczba punktów kontrolnych zaliczonych „w ciągu
(nieprzerwanie)” począwszy od startu. Drugim kryterium jest łączna ilość zaliczonych punktów
kontrolnych. Trzecim kryterium jest czas przebycia trasy z ewentualnymi karami czasowymi. W
przypadku miejsc 1-3 nie przewiduje się ex aequo. W tym przypadku o wyniku decydować będzie
dodatkowe zadanie do wykonania na mecie.

5.2. Zostają wprowadzone dwie dodatkowe kategorie:
– Masters (M) – suma lat wszystkich zawodników jest równa lub większa niż 190
– Youth (Y) – suma lat wszystkich zawodników jest równa lub mniejsza niż 110

5.3. Zostaną sklasyfikowane zespoły, które zaliczą przynajmniej jeden punkt kontrolny.

5.4. Klasyfikacja odbywa się na podstawie kart startowych, ewentualnie zdjęć z tych punktów
kontrolnych, gdzie nie ma lampionów. Karta startowa musi być w stanie umożliwiającym jej
odczytanie. Ślad GPS nie jest dowodem na obecność na punkcie kontrolnym.

5.5. W przypadku stwierdzenia braku lampionu w miejscu, gdzie powinien się on znajdować
Uczestnik powinien wpisać do karty startowej „BPK” (brak punktu kontrolnego) i wykonać zdjęcie
miejsca.
5.6. Wyniki nieoficjalne zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 26.06.2023 r. Uczestnicy mają
prawo w ciągu trzech dni od opublikowania wyników nieoficjalnych zgłaszać uwagi i protesty.
Można je zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po tym terminie wyniki stają
się oficjalnymi.

6. Rezygnacje.

6.1. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów zespół jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić o tym Organizatora.

6.2. W przypadku rezygnacji jednego z członków zespołu pozostałe osoby mogą kontynuować
zawody pod warunkiem uzyskania zgody Organizatora. Zespół o niepełnym składzie nie będzie
klasyfikowany.

6.3. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów Organizator nie zapewnia transportu do
bazy.

7. Wyposażenie obowiązkowe zawodników.

7.1. Wyposażenie obowiązkowe.
Wyposażenie na całą trasę:
– oficjalna kamizelka rajdowa (dostarczona przez Organizatora) – każda osoba
– numer startowy – 2 szt. na osobę (jeden zamontowany na rowerze, drugi na plecaku)
– gwizdek – każda osoba
– czołówka z zapasem baterii na każdy etap – każda osoba
– kurtka z kapturem przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa – każda osoba
– spodnie długie przeciwdeszczowe i przeciwwiatrowe – każda osoba
– bluza z długimi rękawami – każda osoba
– podkoszulka – każda osoba
– spodnie długie lub krótkie z oddzielnymi nogawkami – każda osoba
– czapka zakrywająca uszy lub buff – każda osoba
– kompas – dwa na zespół
– zestaw map i race book (dostarczony przez Organizatora) – jeden na zespół
– karta startowa (dostarczona przez Organizatora) – każda osoba
– folia NRC – każda osoba
– apteczka pierwszej pomocy (skład apteczki jest podany poniżej) – jedna na zespół
– zapałki wodoodporne, krzesiwo lub zapalniczka – jedna na zespół
– nóż składany – jeden na zespół
– sprawny telefon komórkowy z naładowana baterią i zainstalowaną aplikacją RATUNEK
(dostępną w Google Play i AppStore); telefon ma być wyłączony podczas rajdu; służy tylko do
celów alarmowych – jeden na zespół
– tracker GPS włączony na stałe (dostarczony przez Organizatora) – jeden na zespół
– aparat fotograficzny cyfrowy – jeden na zespół
– pisak – jeden na zespół
Wyposażenie na etapy rowerowe:
– rower górski – każda osoba
– kask sztywny – każda osoba
– lampa przednia biała (inna niż czołówka) – każda osoba
– lampa tylna czerwona – każda osoba
– zestaw naprawczy zawierający podstawowe narzędzia, pompkę i zapasową dętkę do każdego
roweru – jeden na zespół
– zapięcie zabezpieczające rowery przed kradzieżą
Wyposażenie na etapy wodne:
– kajak lub ponton (dostarczone przez Organizatora)
– wiosło (dostarczone przez Organizatora) – każda osoba
– kamizelka ratunkowa (dostarczona przez Organizatora) – każda osoba
– gwizdek (zamocowany do kamizelki ratunkowej) – każda osoba
Wyposażenie na zadania wspinaczkowe:
– uprząż – każda osoba
– kask (może być rowerowy) – każda osoba
– przyrząd asekuracyjno – zjazdowy – każda osoba
– karabinek zakręcany – 3 szt. na osobę
– pętla o długości min. 60 cm – 3 szt. na osobę
– zestaw (lonża) do via ferraty – każda osoba
Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy:
– bandaż – 2 szt.
– chusta trójkątna – 1 szt.
– opatrunek jałowy – 4 szt.
– plaster na rolce – 1 szt.
– lek przeciwhistaminowy – 4 dawki
– lek przeciwbiegunkowy – 4 dawki
– rękawiczki ochronne – 1 para
Dokładny opis elementów wyposażenia znajduje się pod linkiem:

https://405520.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2022/02/Mandatory-Equipment-List-
ARWS-1.5.pdf

7.2. Zabronione jest posiadanie jakichkolwiek urządzeń służących do nawigacji GPS oraz do połączeń z
innymi osobami, internetem, itp., w szczególności telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów,
smartwatch-ów, itp. Zabronione jest posiadanie jakichkolwiek map innych niż dostarczone przez
organizatora.

7.3. Podczas trwania zawodów każdy uczestnik jest zobowiązany występować z poprawnie założonymi i
widocznymi kamizelkami rajdowymi oraz numerami startowymi.

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzania wyposażenia obowiązkowego w dowolnym czasie i
miejscu podczas trwania zawodów. Brak elementów wyposażenia obowiązkowego może skutkować
karami czasowymi.

8. Dane osobowe, wizerunek.

8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników z podaniem imienia i nazwiska.

8.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na korespondencję drogą elektroniczną lub telefoniczną w
sprawach związanych z zawodami „Rajd Beskidy” oraz z ewentualnymi innymi zawodami, jakie
Organizator może organizować w przyszłości, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie
Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikom przysługuje
prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.

8.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku oraz
wypowiedzi w materiałach dotyczących zawodów „Rajd Beskidy” oraz ewentualnych innych
zawodach organizowanych przez Organizatora w przyszłości.
8.4. Uczestnikom oprócz świadczeń związanych z opłaceniem wpisowego oraz ewentualnych
nagród i upominków nie przysługują żadne inne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z
tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

9. Postanowienia końcowe.

9.1. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych innych środków lokomocji niż te, które zostały
określone przez Organizatora a także ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.

9.2. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom a także osobom
trzecim w sytuacjach zagrożenia. Ewentualny czas poświęcony na taką pomoc może zostać
odliczony od czasu przebycia trasy.

9.3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów, przy czym ich
nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to przepisów
związanych z COVID-19, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, prawa o ruchu drogowym
oraz dotyczących poruszania się po terenach prywatnych, uprawach rolnych i szkółkach leśnych.
Rażące naruszenia przepisów może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika. Za szkody
wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie i odwrotnie Organizator nie odpowiada.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności materialnej za rzeczy uczestników, w tym ich
rowery.

9.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przy czym Uczestnicy
muszą zostać o tych zmianach poinformowani.

9.5. W przypadku różnic w znaczeniu tekstu polskiego i angielskiego tekst polski jest wiążący.

9.6. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

9.7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

Bielsko-Biała, grudzień 2022 r.