Wyposażenie na zadania specjalne – aktualizacja

Zaktualizowano regulamin w zakresie wyposażenia obowiązkowego na zadania specjalne – punkt 7.3.