AR12h

Zawody składają się z dwóch etapów: pieszego i rowerowego. Start i meta obu etapów znajdują się w bazie zawodów. Zawodnicy sami decydują, który etap wykonują jako pierwszy. Na pokonanie pierwszego etapu mają 6 godzin (+30 minut na spóźnienia). Na pokonanie obu etapów mają łącznie 12 godzin (+30 minut na spóźnienia). Jeżeli zawodnicy zakończą pierwszy etap wcześniej będą mieli więcej czasu na etap drugi ale nie mogą wrócić do kontynuowania etapu pierwszego. Przybycie do bazy (zarówno po etapie pierwszym jak i drugim) w trakcie limitu spóźnień powoduje, że za każde 5 minut spóźnienia zostanie odjęty jeden punkt przeliczeniowy. Przybycie do bazy po limicie spóźnień (zarówno po etapie pierwszym jak i drugim) powoduje, że zespół nie zostanie sklasyfikowany.

Ponadto, jeżeli warunki pogodowe będą korzystne zespoły będą mogły zaliczyć jeden punkt kajakiem. Ten punkt jest zlokalizowany w pobliżu bazy i nie stanowi oddzielnego etapu.

Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna. Punkty mają wagi 2, 4 lub 6. Punkt kajakowy ma wagę 12.

Zespoły otrzymają mapy główne w skali 1:40 000 i 1:15 000, mapę w postaci zdjęcia satelitarnego oraz mapę specjalną.

Niektóre punkty nie są zaznaczone na mapie. Zawodnicy muszą wytyczyć je samodzielnie mając jako dane odległość i azymut od innych punktów.

Etap pieszy jest rozgrywany w większości w terenie zalesionym.

Etap rowerowy odbywa się w większości w terenie słabo zurbanizowanym. Zawodnicy będą się poruszać drogami lokalnymi asfaltowymi o małym natężeniu ruchu samochodowego, a także szutrowymi oraz ścieżkami. Wszystkie punkty na etapie rowerowym są dostępne rowerem, choć w przypadku występowania pokrywy śnieżnej może to być utrudnione.

Organizator szacuje, że najlepsze zespoły pokonają około 35-40 km pieszo i około 80 km rowerem.

Przewyższenia są nieznaczne.

TP8h

Na pokonanie trasy zawodnicy mają 8 godzin (+30 minut na spóźnienia). Przybycie na metę w trakcie limitu spóźnień powoduje, że za każde 5 minut spóźnienia zostanie odjęty jeden punkt przeliczeniowy. Przybycie na metę po limicie spóźnień powoduje, że zawodnik nie zostanie sklasyfikowany.

Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna. Punkty mają wagi 2, 4 lub 6.

Zawodnicy otrzymają mapy główne w skali 1:40 000 i 1:15 000, mapę w postaci zdjęcia satelitarnego oraz mapę specjalną.

Niektóre punkty nie są zaznaczone na mapie. Zawodnicy muszą wytyczyć je samodzielnie mając jako dane odległość i azymut od innych punktów.

Obszar zawodów jest zalesiony albo słabo zurbanizowany.

Organizator szacuje, że najlepsi zawodnicy pokonają około 50 km.

Przewyższenia są nieznaczne.

TP4h

Na pokonanie trasy zawodnicy mają 4 godzin (+30 minut na spóźnienia). Przybycie na metę w trakcie limitu spóźnień powoduje, że za każde 5 minut spóźnienia zostanie odjęty jeden punkt przeliczeniowy. Przybycie na metę po limicie spóźnień powoduje, że zawodnik nie zostanie sklasyfikowany.

Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna. Punkty mają wagi 2, 4 lub 6.

Zawodnicy otrzymają mapę w skali 1:15 000.

Niektóre punkty nie są zaznaczone na mapie. Zawodnicy muszą wytyczyć je samodzielnie mając jako dane odległość i azymut od innych punktów.

Obszar zawodów jest w większości zalesiony.

Organizator szacuje, że najlepsi zawodnicy pokonają około 25-30 km.

Przewyższenia są nieznaczne.

TR8h

Na pokonanie trasy zawodnicy mają 8 godzin (+30 minut na spóźnienia). Przybycie na metę w trakcie limitu spóźnień powoduje, że za każde 5 minut spóźnienia zostanie odjęty jeden punkt przeliczeniowy. Przybycie na metę po limicie spóźnień powoduje, że zawodnik nie zostanie sklasyfikowany.

Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna. Punkty mają wagi 2, 4 lub 6.

Zawodnicy otrzymają mapy główne w skali 1:40 000 i 1:15 000, mapę w postaci zdjęcia satelitarnego oraz mapę specjalną.

Niektóre punkty nie są zaznaczone na mapie. Zawodnicy muszą wytyczyć je samodzielnie mając jako dane odległość i azymut od innych punktów.

Obszar zawodów jest zalesiony albo słabo zurbanizowany.

Organizator szacuje, że najlepsi zawodnicy pokonają około 100-110 km.

Przewyższenia są nieznaczne.

 

 

Powrót do opisu Rajd Doliną Soły 2024