14-15 MAJA 2021 r.

Opisy etapów i zadań specjalnych.

W zakładce „szczegóły i zapisy” dodano opisy poszczególnych etapów tras rajdowych oraz zadań specjalnych. Wkrótce zostaną opublikowane schematy graficzne.