Aktualizacja regulaminów

Regulamin dla tras adventure racing został zaktualizowany w następujących punktach: 3.1, 3.4, 4.2, 4.4.

Regulamin dla tras pieszych został zaktualizowany w następujących punktach: 3.1, 3.2, 3.4, 4.2, 4.3, 4.4.

Na stronie widnieje tekst po zmianach.